Rakı Balık Ayvalık Ortam Kalabalık biz Live-Board`da Toplanırız.


  ******'ün Hayatı

  Paylaş
  avatar
  RizeLee
  Co Admin
  Co Admin

  Mesaj Sayısı : 59
  Kayıt tarihi : 20/05/10

  ******'ün Hayatı

  Mesaj tarafından RizeLee Bir Cuma Mayıs 21, 2010 4:26 pm

  ATATÜRK'ün HAYATI
  Mustafa
  Kemal ****** 1881 yılında Selânik'te Kocakasım Mahallesi, Islâhhâne
  Caddesi'ndeki üç katlı pembe evde doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi
  Zübeyde Hanım'dır. Baba tarafından dedesi Hafız Ahmet Efendi XIV-XV.
  yüzyıllarda Konya ve Aydın'dan Makedonya'ya yerleştirilmiş Kocacık
  Yörüklerindendir. Annesi Zübeyde Hanım ise Selânik yakınlarındaki
  Langaza kasabasına yerleşmiş eski bir Türk ailesinin kızıdır. Milis
  subaylığı, evkaf katipliği ve kereste ticareti yapan Ali Rıza Efendi,
  1871 yılında Zübeyde Hanım'la evlendi. ******'ün beş kardeşinden dördü
  küçük yaşlarda öldü, sadece Makbule (Atadan) 1956 yılına değin yaşadı.

  Küçük
  Mustafa öğrenim çağına gelince Hafız Mehmet Efendi'nin mahalle
  mektebinde öğrenime başladı, sonra babasının isteğiyle Şemsi Efendi
  Mektebi'ne geçti. Bu sırada babasını kaybetti (1888). Bir süre Rapla
  Çiftliği'nde dayısının yanında kaldıktan sonra Selânik'e dönüp okulunu
  bitirdi. Selânik Mülkiye Rüştiyesi'ne kaydoldu. Kısa bir süre sonra 1893
  yılında Askeri Rüştiye'ye girdi. Bu okulda Matematik öğretmeni Mustafa
  Bey adına "Kemal" i ilave etti. 1896-1899 yıllarında Manastır Askeri
  İdâdi'sini bitirip, İstanbul'da Harp Okulunda öğrenime başladı. 1902
  yılında teğmen rütbesiyle mezun oldu., Harp Akademisi'ne devam etti. 11
  Ocak 1905'te yüzbaşı rütbesiyle Akademi'yi tamamladı. 1905-1907 yılları
  arasında Şam'da 5. Ordu emrinde görev yaptı. 1907'de Kolağası (Kıdemli
  Yüzbaşı) oldu. Manastır'a III. Ordu'ya atandı. 19 Nisan 1909'da
  İstanbul'a giren Hareket Ordusu'nda Kurmay Başkanı olarak görev aldı.
  1910 yılında Fransa'ya gönderildi. Picardie Manevraları'na katıldı. 1911
  yılında İstanbul'da Genel Kurmay Başkanlığı emrinde çalışmaya başladı.

  1911
  yılında İtalyanların Trablusgarp'a hücumu ile başlayan savaşta, Mustafa
  Kemal bir grup arkadaşıyla birlikte Tobruk ve Derne bölgesinde görev
  aldı. 22 Aralık 1911'de İtalyanlara karşı Tobruk Savaşını kazandı. 6
  Mart 1912'de Derne Komutanlığına getirildi.

  Ekim 1912'de Balkan Savaşı
  başlayınca Mustafa Kemal Gelibolu ve Bolayır'daki birliklerle savaşa
  katıldı. Dimetoka ve Edirne'nin geri alınışında büyük hizmetleri
  görüldü. 1913 yılında Sofya Ateşemiliterliğine atandı. Bu görevde iken
  1914 yılında yarbaylığa yükseldi. Ateşemiliterlik görevi Ocak 1915'te
  sona erdi. Bu sırada I. Dünya Savaşı başlamış, Osmanlı İmparatorluğu
  savaşa girmek zorunda kalmıştı. Mustafa Kemal 19. Tümeni kurmak üzere
  Tekirdağ'da görevlendirildi.

  1914 yılında başlayan I. Dünya
  Savaşı'nda, Mustafa Kemal Çanakkale'de bir kahramanlık destanı yazıp
  İtilaf Devletlerine "Çanakkale geçilmez! " dedirtti. 18 Mart 1915'te
  Çanakkale Boğazını geçmeye kalkan İngiliz ve Fransız donanması ağır
  kayıplar verince Gelibolu Yarımadası'na asker çıkarmaya karar verdiler.
  25 Nisan 1915'te Arıburnu'na çıkan düşman kuvvetlerini, Mustafa Kemal'in
  komuta ettiği 19. Tümen Conkbayırı'nda durdurdu. Mustafa Kemal, bu
  başarı üzerine albaylığa yükseldi. İngilizler 6-7 Ağustos 1915'te
  Arıburnu'nda tekrar taarruza geçti. Anafartalar Grubu Komutanı Mustafa
  Kemal 9-10 Ağustos'ta Anafartalar Zaferini kazandı. Bu zaferi 17
  Ağustos'ta Kireçtepe, 21 Ağustos'ta II. Anafartalar zaferleri takip
  etti. Çanakkale Savaşlarında yaklaşık 253.000 şehit veren Türk ulusu
  onurunu İtilaf Devletlerine karşı korumasını bilmiştir. Mustafa Kemal'in
  askerlerine "Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum!" emri
  cephenin kaderini değiştirmiştir.

  Mustafa Kemal Çanakkale
  Savaşları'dan sonra 1916'da Edirne ve Diyarbakır'da görev aldı. 1 Nisan
  1916'da tümgeneralliğe yükseldi. Rus kuvvetleriyle savaşarak Muş ve
  Bitlis'in geri alınmasını sağladı. Şam ve Halep'teki kısa süreli
  görevlerinden sonra 1917'de İstanbul'a geldi. Velihat Vahidettin
  Efendi'yle Almanya'ya giderek cephede incelemelerde bulundu. Bu
  seyahatten sonra hastalandı. Viyana ve Karisbad'a giderek tedavi oldu.
  15 Ağustos 1918'de Halep'e 7. Ordu Komutanı olarak döndü. Bu cephede
  İngiliz kuvvetlerine karşı başarılı savunma savaşları yaptı. Mondros
  Mütarekesi'nin imzalanmasından bir gün sonra, 31 Ekim 1918'de Yıldırım
  Orduları Grubu Komutanlığına getirildi. Bu ordunun kaldırılması üzerine
  13 Kasım 1918'de İstanbul'a gelip Harbiye Nezâreti'nde (Bakanlığında)
  göreve başladı.

  Mondros Mütarekesi'nden sonra İtilaf
  Devletleri'nin Osmanlı ordularını işgale başlamaları üzerine; Mustafa
  Kemal 9. Ordu Müfettişi olarak 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. 22
  Haziran 1919'da Amasya'da yayımladığı genelgeyle "Milletin istiklâlini
  yine milletin azim ve kararının kurtaracağını " ilan edip Sivas
  Kongresi'ni toplantıya çağırdı. 23 Temmuz - 7 Ağustos 1919 tarihleri
  arasında Erzurum, 4 - 11 Eylül 1919 tarihleri arasında da Sivas
  Kongresi'ni toplayarak vatanın kurtuluşu için izlenecek yolun
  belirlenmesini sağladı. 27 Aralık 1919'da Ankara'da heyecanla
  karşılandı. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin
  açılmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması yolunda önemli bir adım
  atılmış oldu. Meclis ve Hükümet Başkanlığına Mustafa Kemal seçildi
  Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kurtuluş Savaşı'nın başarıyla sonuçlanması
  için gerekli yasaları kabul edip uygulamaya başladı.

  Türk
  Kurtuluş Savaşı 15 Mayıs 1919'da Yunanlıların İzmir'I işgali sırasında
  düşmana ilk kurşunun atılmasıyla başladı. 10 Ağustos 1920 tarihinde Sevr
  Antlaşması'nı imzalayarak aralarında Osmanlı İmparatorluğu'nu paylaşan
  I. Dünya Savaşı'nın galip devletlerine karşı önce Kuvâ-yi Milliye adı
  verilen milis kuvvetleriyle savaşıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi
  düzenli orduyu kurdu, Kuvâ-yi Milliye - ordu bütünleşmesini sağlayarak
  savaşı zaferle sonuçlandırdı.

  Mustafa
  Kemal yönetimindeki Türk Kurtuluş Savaşının önemli aşamaları şunlardır:  • Sarıkamış (20 Eylül 1920), Kars (30 Ekim 1920) ve
   Gümrü'nün (7 Kasım 1920) kurtarılışı.


  • Çukurova, Gaziantep, Kahramanmaraş Şanlıurfa savunmaları
   (1919- 1921)


  • I. İnönü Zaferi (6
   -10 Ocak 1921)


  • II. İnönü Zaferi
   (23 Mart-1 Nisan 1921)


  • Sakarya Zaferi (23 Ağustos-13 Eylül 1921)

  • Büyük Taarruz, Başkomutan Meydan Muhaberesi ve Büyük
   Zafer (26 Ağustos 9 Eylül 1922)


  Sakarya
  Zaferinden sonra 19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa
  Kemal'e Mareşal rütbesi ve Gazi unvanını verdi. Kurtuluş Savaşı, 24
  Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması'yla sonuçlandı. Böylece Sevr
  Antlaşması'yla paramparça edilen, Türklere 5-6 il büyüklüğünde vatan
  bırakılan Türkiye toprakları üzerinde ulusal birliğe dayalı yeni Türk
  devletinin kurulması için hiçbir engel kalmadı.
  23 Nisan
  1920'de Ankara'da TBMM'nin açılmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu
  müjdelenmiştir. Meclisin Türk Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla yönetmesi,
  yeni Türk devletinin kuruluşunu hızlandırdı. 1 Kasım 1922'de hilâfet ve
  saltanat birbirinden ayrıldı, saltanat kaldırıldı. Böylece Osmanlı
  İmparatorluğu'yla yönetim bağları koparıldı. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet
  idaresi kabul edildi, ****** oybirliğiyle ilk cumhurbaşkanı seçildi. 30
  Ekim 1923 günü İsmet İnönü tarafından Cumhuriyet'in ilk hükümeti
  kuruldu.
  Türkiye Cumhuriyeti, "Egemenlik
  kayıtsız şartsız milletindir" ve "Yurtta barış cihanda
  barış" temelleri üzerinde
  yükselmeye başladı.

  [Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] ****** Türkiye'yi "Çağdaş
  uygarlık düzeyine çıkarmak" amacıyla bir dizi devrim yaptı.

  Bu devrimleri beş başlık
  altında toplayabiliriz:


  1. Siyasal Devrimler:
  ·
  Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
  · Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim
  1923)
  · Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)

  2. Toplumsal
  Devrimler
  · Kadınlara erkeklerle eşit haklar verilmesi (1926-1934)
  ·
  Şapka ve kıyafet devrimi (25 Kasım 1925)
  · Tekke zâviye ve
  türbelerin kapatılması (30 Kasım 1925)
  · Soyadı kanunu ( 21 Haziran
  1934)
  · Lâkap ve unvanların kaldırılması (26 Kasım 1934)
  ·
  Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçülerin kabulü (1925-1931)

  3.
  Hukuk Devrimi :
  · Mecellenin kaldırılması (1924-1937)
  · Türk
  Medeni Kanunu ve diğer kanunların çıkarılarak laik hukuk düzenine
  geçilmesi (1924-1937)

  4. Eğitim ve Kültür Alanındaki Devrimler:
  ·
  Öğretimin birleştirilmesi (3 Mart 1924)
  · Yeni Türk harflerinin
  kabulü (1 Kasım 1928)
  · Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması
  (1931-1932)
  · Üniversite öğreniminin düzenlenmesi (31 Mayıs 1933)
  ·
  Güzel sanatlarda yenilikler

  5. Ekonomi Alanında Devrimler:
  ·
  Aşârın kaldırılması
  · Çiftçinin özendirilmesi
  · Örnek çiftliklerin
  kurulması
  · Sanayiyi Teşvik Kanunu'nun çıkarılarak sanayi
  kuruluşlarının kurulması
  · I. ve II. Kalkınma Planları'nın
  (1933-1937) uygulamaya konulması, yurdun yeni yollarla donatılması

  Soyadı
  Kanunu gereğince, 24 Kasım 1934'de TBMM'nce Mustafa Kemal'e "******"
  soyadı verildi.

  ******, 24 Nisan 1920 ve 13 Ağustos 1923
  tarihlerinde TBMM Başkanlığına seçildi. Bu başkanlık görevi,
  Devlet-Hükümet Başkanlığı düzeyindeydi. 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyet
  ilan edildi ve ****** ilk cumhurbaşkanı seçildi. Anayasa gereğince dört
  yılda bir cumhurbaşkanlığı seçimleri yenilendi. 1927,1931, 1935
  yıllarında TBMM ******'ü yeniden cumhurbaşkanlığına seçti.

  ******
  sık sık yurt gezilerine çıkarak devlet çalışmalarını yerinde denetledi.
  İlgililere aksayan yönlerle ilgili emirler verdi. Cumhurbaşkanı
  sıfatıyla Türkiye'yi ziyaret eden yabancı ülke devlet başkanlarını,
  başbakanlarını, bakanlarını komutanlarını ağırladı.

  15-20 Ekim
  1927 tarihinde Kurtuluş Savaşı'nı ve Cumhuriyet'in kuruluşunu anlatan
  büyük nutkunu, 29 Ekim 1933 tarihinde de 10. Yıl Nutku'nu okudu.

  ******
  özel yaşamında sadelik içinde yaşadı. 29 Ocak 1923'de Latife Hanımla
  evlendi. Birçok yurt gezisine birlikte çıktılar. Bu evlilik 5 Ağustos
  1925 tarihine dek sürdü. Çocukları çok seven ****** Afet (İnan), Sabiha
  (Gökçen), Fikriye, Ülkü, Nebile, Rukiye, Zehra adlı kızları ve Mustafa
  adlı çobanı manevi evlat edindi. Abdurrahim ve İhsan adlı çocukları
  himayesine aldı. Yaşayanlarına iyi bir gelecek hazırladı.
  1937
  yılında çiftliklerini hazineye, bir kısım taşınmazlarını da Ankara ve
  Bursa Belediyelerine bağışladı. Mirasından kızkardeşine, manevi
  evlatlarına, Türk Dil ve Tarih Kurumlarına pay ayırdı. Kitap okumayı,
  müzik dinlemeyi, dans etmeyi, ata binmeyi ve yüzmeyi çok severdi. Zeybek
  oyunlarına, güreşe, Rumeli türkülerine aşırı ilgisi vardı. Tavla ve
  bilardo oynamaktan büyük keyif alırdı. Sakarya adlı atıyla, köpeği Fox'a
  çok değer verirdi. Zengin bir kitaplık oluşturmuştu. Akşam yemeklerine
  devlet ve bilim adamlarını, sanatçıları davet eder, ülkenin sorunlarını
  tartışırdı. Temiz ve düzenli giyinmeye özen gösterirdi. Doğayı çok
  severdi. Sık sık ****** Orman Çiftliği'ne gider, çalışmalara bizzat
  katılırdı.
  Fransızca
  ve Almanca biliyordu.
  ATATÜRK'ÜN
  SON YILLARI VE ÖLÜMÜ
  ******'ün
  ilk hastalık belirtisi 1937 yılında ortaya çıktı. 1938 yılı başlarında
  Yalova'da bulunduğu sırada, ciddî olarak hastalandı. Buradaki tedavi
  olumlu sonuç verdi. Fakat tamamen iyileşmeden Ankara'ya yaptığı yorucu
  yolculuk, hastalığının artmasına sebep oldu. Bu tarihlerde Hatay
  sorununun gündemde olması da onu yormaktaydı. Hasta olmasına rağmen,
  Mersin ve Adana'ya geziye çıktı. Kızgın güneş altında askerî
  birliklerimizi teftiş edip tatbikat yaptıran ******, çok yorgun düştü.
  Ülkü edindiği millî dava uğruna kendi sağlığını hiçe saydı. Güney
  seyahati hastalığının artmasına sebep oldu. 26 Mayıs'ta Ankara'ya
  döndükten sonra tedavi ve istirahat için İstanbul'a gitti. Doktorlar
  tarafından, siroz hastalığı teşhisi kondu.
  Deniz
  havası iyi geldiği için, Savarona Yatı'nda bir süre dinlendi. Bu durumda
  bile ülke sorunlarıyla ilgilenmeye devam etti. İstanbul'a gelen Romanya
  kralı ile görüştü. Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık etti. 4
  Temmuz 1938'de Hatay Antlaşması'nın yürürlüğe girmesi ******'ü çok
  sevindirip moralini düzeltti. Temmuz sonlarına kadar Savarona'da kalan
  ******'ün hastalığı ağırlaşınca Dolmabahçe Sarayı'na nakledildi. Fakat
  hastalığı durmadan ilerliyordu. O'nun hastalığını duyan Türk halkı,
  sağlığıyla ilgili haberleri heyecanla takip ediyor, bütün kalbiyle
  iyileşmesini diliyordu. Hastalığının ciddiyetini kavrayarak 5 Eylül
  1938'de vasiyetini yazıp servetinin büyük bir kısmını Türk Tarih ve Türk
  Dil kurumlarına bağışladı. Ekim ayı ortalarında durumu düzelir gibi
  oldu. Fakat, çok arzuladığı hâlde, Ankara'ya gelip cumhuriyetin on
  beşinci yıl dönümü törenlerine katılamadı.
  29 Ekim
  1938'de kahraman Türk Ordusu'na yolladığı mesaj, Başbakan Celâl Bayar
  tarafından okundu. "Zaferleri ve mazisi insanlık tarihi ile başlayan,
  her zaman zaferlerle beraber medeniyet nurlarını taşıyan kahraman Türk
  ordusu!" sözü ile Türk Ordusu'nun önemini belirtmiştir. Yine aynı
  mesajda "Türk vatanının ve Türk'lük camiasının şan ve şerefini, dahilî
  ve harici her türlü tehlikelere karşı korumaktan ibaret olan vazifeni,
  her an ifaya hazır ve amade olduğuna benim ve büyük ulusumuzun tam bir
  inan ve itimadımız vardır" diyerek Türk Ordusu'na olan güvenini
  belirtmiştir.
  ****** 1 Kasım 1938'de Türkiye
  Büyük Millet Meclisi'nin açılış töreninde de bulunamadı. Hazırladığı
  açılış nutkunu Başbakan Celâl Bayar okudu. ****** bu nutkunda ülkenin
  imarı, sağlık hizmetleri ve ekonomi konularındaki faaliyetleri açıkladı.
  Bundan başka eğitim ve kültür konularına da temas edip gençliğin millî
  şuurlu ve modern kültürlü olarak yetişmesi için İstanbul
  Üniversitesi'nin geliştirilmesi, Ankara Üniversitesi'nin tamamlanması ve
  Van Gölü civarında bir üniversitenin kurulması için çalışmaların
  yapıldığını belirtti. Türk Tarih ve Türk Dil kurumlarının
  çalışmalarından duyduğu memnuniyeti açıkladı. Ayrıca Türk gençliğinin
  kültürde olduğu gibi spor sahasında da idealine ulaştırılması için Beden
  Terbiyesi Kanunu'nun uygulamaya konulmasından duyduğu memnuniyeti
  belirtti. ******, ölümüne kadar memleket meselelerinden bir an olsun
  uzak kalmamıştı.
  ******'ün hastalığı tekrar
  şiddetlendi. 8 Kasımda sağlığıyla ilgili raporlar yayımlanmaya başlandı.
  Bütün memleketi tekrar derin bir üzüntü kapladı. Her Türk'ün kalbi onun
  kurtulması dileğiyle çarpıyordu. Ancak, kurtarılması için gösterilen
  çabalar sonuç vermedi ve korkulan oldu. Dolmabahçe Sarayı'nda 10 Kasım
  1938 sabahı saat dokuzu beş geçe, insan için değişmez kanun, hükmünü
  uyguladı. Mustafa Kemal ****** aramızdan ayrıldı. Bu kara haberle,
  yalnız Türk milleti değil, bütün dünya yasa büründü. Büyük, küçük bütün
  devletler onun cenaze töreninde bulunmak üzere temsilciler göndererek,
  Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusuna karşı duydukları derin saygıyı
  belirten mesajlar gönderdiler. 16 Kasım günü ******'ün tabutu,
  Dolmabahçe Sarayı'nın büyük tören salonunda katafalka konuldu.
  Üç gün üç
  gece, gözü yaşlı bir insan seli ulu önderine karşı duyduğu saygı,
  minnet ve bağlılığını ifade etti. Cenaze namazı 19 Kasım günü Prof.
  Şerafettin Yaltkaya tarafından kıldırıldı. On iki generalin omzunda
  sarayın dış kapısına çıkarılan tabut, top arabasına konularak, İstanbul
  halkının gözyaşları arasında Gülhane Parkı'na götürüldü. Buradan bir
  torpido ile Yavuz zırhlısına nakledildi. Büyük Ada açıklarına kadar,
  donanmamız ve törene katılmak için gelmiş olan yabancı gemilerin eşlik
  ettiği Yavuz zırhlısı cenazeyi İzmit'e getirdi. Burada Yavuz
  zırhlısından alınan cenaze, özel bir trene kondu. Atalarına son saygı
  görevlerini yapmak üzere toplanan halkın kalbinde derin bir üzüntü
  bırakarak Ankara'ya getirilmek üzere hareket edildi.
  ******'ün vefatı üzerine
  cumhurbaşkanı seçilen İsmet İnönü, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı,
  bakanlar, Genelkurmay Başkanı, milletvekilleri ile ordu ve devlet ileri
  gelenleri tarafından karşılanan cenaze, Türkiye Büyük Mîllet Meclisi
  önünde hazırlanan katafalka kondu. Ankara halkı da onun cenazesi önünden
  saygıyla geçerek son görevini yaptı. 21 Kasım 1938 Pazartesi günü,
  sivil ve askerî yöneticiler ile yabancı devlet temsilcilerinin hazır
  bulunduğu ve on binlerce insanın katıldığı büyük bir tören yapıldı. Daha
  sonra ******'ün tabutu katafalkta alınarak. Etnografya Müzesinde
  hazırlanan geçici kabre kondu. Türk milleti daha sonra, bu büyük insana
  lâyık, Ankara Rasattepe'de bir Anıtkabir yaptırdı. 10 Kasım 1953'te
  Etnografya Müzesinden alınan ******'ün naaşı Anıtkabir'e getirildi.
  Burada yurdun her ilinden getirilmiş olan vatan topraklan ile hazırlanan
  ebedî istirahatgâhına yerleştirildi.

   Forum Saati Ptsi Ara. 17, 2018 9:33 pm